Köpoptioner

Lär dig vad en köpoption är, och skillnaden mellan utbud och de alternativ köp.

Köpoptioner
17. juli 2024 av Forex Valutahandel / Optionshandel

Det finns många typer av alternativ. Köpoption definierar inte vilken typ av alternativ, utan snarare vilken riktning en förutser de underliggande säkerhet rör sig.

Wikipedia definierar en köpoption som följande:

Om marknadsvärdet på avtalad tid är högre än det överenskomna priset för alternativet opsjonshaveren kunde köpa den fasta, lägre pris och sedan sälja på marknaden och därmed skörda en vinst. Om priset är lägre än priset på alternativet, lämna opsjonshaveren normalt att realisera alternativet.